Akými hodnotami si v Chodníčkove žijeme a čo napĺňa náš zmysel?

Úlohou dospelého nie je rozvíjať dieťa, ale podporovať to, aby sa rozvíjalo. (Mária Montessori)

Denný program s rešpektom a empatiou

Každý deň počas jedného týždňa máme štruktúru a harmonogram jednotlivých aktivít. Aj napriek tomu je našim cieľom vedieť prihliadať na potreby jednotlivca a vzájomne sa podporovať a rešpektovať aj počas neustálej zábavy. 


Komunikáciou sme si bližšie

Hravé aktivity na podporu otvorenej komunikácie, pravidelné zdieľanie si pocitov a radostí z nich. Počas zábavy sa navzájom učiť  byť  k sebe úprimný, empatický a nachádzať si radosť v bežných veciach okolo nás.

Zábava, ale aj vzájomné učenie sa 

Vedieť sa navzájom podporiť, v hrách si hľadať to, čo dieťa baví. Spoznať svoje silné stránky a využiť ich tak, aby sa s nimi dieťa cítilo príjemne.

Lesné prostredie 

Sme presvedčení, že príroda nám pomáha sa socializovať a v kontakte s ňou deti zisťujú a objavujú samých seba. V lese máme dostatok materiálov na tvorenie, spoločné stavanie, dostatok času na spoločné rozhovory, vzájomnú spoluprácu, častokrát aj bez zásahu dospelých.  Odmalička som bola dieťa, ktoré nevedelo "byť ticho" a to čomu sa dnes hovorí spätná väzba, mi bolo prirodzené, len som vtedy nevedela, aké je to dôležité.

Vzájomná komunikácia a otvorená spätná väzba sú pre mňa v akomkoľvek vzťahu cenné a užitočné a mojim snom je ich posúvať a vzdelávať do detského sveta hravou a veselou formou.

Priala by som si, aby Chodníčkovo ukazovalo deťom tipy na tie pre nich najkrajšie hravé, životné, lesné chodníčky.

Pár slov o mne

Volám sa Michaela. Po skončení vysokej školy som sa celý svoj profesijný život pohybovala v knižnom svete a pracovala s ľudmi a knihami. Po 12 rokoch som sa z tohoto sveta plného príbehov rozhodla posunúť smerom  do detského sveta a nachádzať spolu s deťmi lesné chodníčky a chodníčky, ktoré nás priblížia viac k sebe.
Cestičky porozumenia a rešpektu.

Absolvované kurzy: 

Kurz prvej pomoci pre deti
 
Manažér ako mentor a kouč

Ako zvládnuť konfliktné situácie pomocou Nenásilnej komunikácie

Growth Mindset alebo Nastavenie na rast vs. fixné nastavenie

Budovanie kultúry spätnej väzby v tímoch a organizáciách

Speak up (Neboj sa! Prejav sa!)

Knižky, od ktorých som sa nevedela odtrhúť a mám ich načitané:

Montessori Doma 6 - 12 rokov

Respektovat a být respektován

Ako nevychovať malých tyranov

Detský mozog vysvetlený rodičom

Prečo su dánske deti šťastné

Efektívne rodičovstvo

Ja v tvojom veku...!


Chodníčkovo - fotogaléria